การดำเนินการตามภาระที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของภาระงาน

1. หาเวลามาตรฐานในการแต่งสีชิ้นงาน   ได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานแต่งสี จับเวลา ตั้งแต่ ชิ้นส่วนเริ่มทำการแต่งสีจนเสร็จการแต่งสี  เช่น มีชิ้นงาน ทั้งหมด 200 ชิ้น มีคนงานในหน่วยงาน 30 คน จะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ มีการป้อนชิ้นงานเข้าทั้งหมด จน ชิ้นงานทั้งหมด 200 ชิ้น  ออกจากแท่น ไปหน่วยงานอื่น แล้วคำนวณเวลาที่ได้ในแต่ละชิ้นส่วน มารวมกันเป็นตัว

 

2. จัดทำขั้นตอนการผลิตสินค้า ในแต่ละชุดงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยโปรแกรม Microsoft Excell
เริ่มจากการ แยกส่วนประกอบของชิ้นงาน เป็นแต่ละชิ้น แล้วเขียนวิธีการขั้นตอนการทำชิ้นงานนั้นๆ ว่าผ่านหน่วยงานไหนบ้าง

 

3. ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพสินค้าที่ผลิตในรุ่นนั้น ว่าผ่านการยอมรับหรือไม่
นำใบผลการตรวจเช็คขนาดคุณภาพชิ้นงาน แต่ละชิ้นมาลงข้อมูลใน โปรแกรม Microsoft Excell แล้วมาพร็อตจุดแสดงผลเป็น กราฟ แสดงค่า UPL , LPL  ถ้าจุดไหนออกนอกค่าที่กำหนดไว้ เกินกว่าจำนวนที่ยอมรับได้ ชุดสินค้านั้นก็จะไม่ผ่านเกณฑ์

           

4. ได้รับมอบหมายให้ไปดูงาน Furntech Woodtech  2006&  Asean  Fittings Furniture & Interior 2006” ที่ไบเทคบางนา เพื่อไปดูการพัฒนา ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานไม้ ว่ามีเครื่องไหนที่เหมาะสมกับโรงงานบ้าง ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องจักรและตัวฟิตติ้งชนิดใหม่ๆ
 

นาย ภาณุพัฒน์ พึ่งสมบัติ WoET-R41
Home Training Factory Contact Links