บริษัท อิมเมจ อินเตอร์โฮดิ้ง จำกัด
 

รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน
        ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อิมเมจ อินเตอร์โอดิ้ง จำกัด สถานที่ตั้ง 96/8 หมู่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี  ถนน  รัตนาธิเบศ

สินค้าของบริษัท
        ผลิต โซฟา แบบต่าง ๆ ตามออร์เดอร์ของลูกค้า มีทั้งแบบตัวเดียวและเป็นชุดประกอบติดกัน 3-5 ตัว แบบธรรมดาปรับแอนไม่ได้และแบบปรับแอนได้ทั้งระบบไฟฟ้าและปรับแอนโดยใช้มือดึง  สินค้าส่วนมากส่งออกต่างประเทศ 90% และขายในประเทศ 10% ประเทศที่ส่งออกเช่น ญี่ป่น ออสเตรเรีย อเมริกา ส่วนมากตลาดจะอยู่ในยุโรป เกือบทั้งหมด สินค้าจะผลิตตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูง จะไม่ผลิตสินค้าระดับล่าง ที่มีราคาถูกโดยดูจาก คุณภาพหรือเกรดของหนังหุ้มเบาะ จะมีหนังอยู่ 2 ชนิด คือ หนังแท้ และหนังที่ผสม PVC โดยจะใช้หนังชนิดใดหุ้มส่วนไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า จะไม่ค่อยผลิตโซฟาที่ทำจากหนังเทียมทั้งหมดเนื่องจากได้ราคาต่ำและผลกำไรน้อย คุณภาพก็ไม่ค่อยดี

           
แผนกที่ได้มีโอกาสเข้าฝึกงาน
  • แผนกโครงไม้
  • แผนกสปริง
  • แผนกประกอบกลไก

  แผนงานที่วางไว้ในการดำเนินการ
       ต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ประเภทที่ แตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียน

  ผลที่ได้จากการดำเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ทำให้มีความรู้ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่มีการนำเอาวัสดุหลายอย่างมาประกอบเข้ากับไม้
  2. ทำให้มีความรู้เรื่องกลไกของโซฟาที่สามารถปรับแอนได้
  3. มี่ความรู้ในเรื่องของการที่จะนำเอาไม้ชิ้นเล็กๆ มาประกอบเข้าด้วยกันแล้วสามารถรับน้ำหนักมากๆ ได้
  4. ทำให้สามารถที่จะเลือกชื้อโซฟาได้ดีขึ้น
  5. สามารถตรวจสอบ ดูความแข็งแรงของโซฟาว่าจะมีอายุการใช้งานได้นานหรือไม่
  6. สามารถแยกส่วนประกอบต่างๆ ของโซฟาได้
  7. สามารถตรวจดูคุณภาพของชนิดของหนังได้

  ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน

  1. เนื่องจากที่สถานประกอบการ ในกระบวนการผลิตจะใช้ปั้มลมและแม็คลม ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเกิดว่าปั้มลมตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้อง ก็จะทำให้ไม่สามารถประกอบโครงไม้ได้ งานก็ล่าช้าแผนกอื่นๆ ก็ต้องรองานที่ออกไปจากการประกอบโครงไม้ พนักงานก็ไม่มีงานที่จะทำ  และปั้มลมทึ่มีสำรองคุณภาพก็ยังไม่ดีพอ ไม่สามารถที่จะผลิตลมให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตของทั้งโรงงานได้
  2. ในช่วงแรกของการทำงานยังไม่สามารถที่จะแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของโซฟา ได้ เนื่องจากยังไม่เคยศึกษารูปแบบของโซฟามาก่อน เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุหลายอย่างมาประกอบกัน เคยศึกษาเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักๆ

  รายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่สถานประกอบการ

  1. วิชาเขียนแบบ ควรที่จะฝึกอ่านแบบ และถอดแบบชิ้นงานได้  เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทำงาน
  2. วิชาการทำงานใน SHOP ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรที่จะฝึกใช้งานเครื่องต่างๆ ให้ชำนาญเพราะจะทำงานได้คล่องขึ้น และเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ

  องค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องการจากสถาบัน

             -   ส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรก็จะครอบครุมอยู่แล้วเกือบทุกด้าน แต่ในการลงปฎิบัติงานของนักศึกษาส่วนใหญ่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด  ควรเสริมความรู้ในด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีไม้ประกอบเข้ากับวัสดุอื่นๆบ้าง
Home Training Factory Contact Links