บริษัท ดรากอนไทยลัมเบอร์ จำกัด
 
 
 
 

รายละเอียดสถานที่ฝึกงานและภาระที่ได้รับ

 
 

บริษัท ดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัด
ที่ตั้ง  32/2 หมู่7 ซอย ถาวรธวัช (ซอยดรากอน) ถนนบางนา-ตราด กม.25.5 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 โทร 02-338-1361,707-0932-6
แฟ็กซ์ 02-338-1360,707-0940
กรรมการผู้จัดการ Mr. Michael Chien
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ.2531
ทุนจดทะเบียน 78 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์หลัก   ผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เตียง

วัสดุที่ใช้ไม้ยางพารา ไม้สน ส่งออกต่างประเทศ
 
 

 

       
  ผลการฝึกงาน        
           
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน        
  ทำให้ทราบถึงการทำงานของแต่ละฝ่ายของโรงงาน   เพื่อนำไปสู่การเตรียมพร้อมในทำงานจริง        
           
  ปัญหาและอุปสรรคทีมีในการทำงาน        
  พนักงานไม่ให้ความเชื่อถือ (พนักงานที่บริษัทนี้ส่วนมากทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี)  เมื่อเห็นว่าเราเป็นนักศึกษาจึงไม่ค่อยเชื่อถือเท่าที่ควร  
           
  รายวิชา ที่ได้นำไปใช้ในการทำงานขณะฝึกงาน        
 

 

       
  ENGINEERING DRAWING I        
 

WOOD ENGINEERING DRAWING

       
 

ADVANCED WOOD ENGR DRAWING

       
 

WOOD ENGINEERING PRACT

       
 

CNC TECHNOLOGY FOR WOODWORKING

       
 

WOODWORKING MACHINE TECH

       
 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROP

       
 

COST ANALYSIS AND ESTIMATION

       
 

WOOD FINISHING TECHNOLOGY

       
 

JIG AND FIXTRUE

       
           
Home Training Factory Contact Links