รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน

        ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อิมเมจ อินเตอร์โอดิ้ง จำกัด สถานที่ตั้ง 96/8 หมู่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง

จ.นนทบุรี  ถนน  รัตนาธิเบศ

สินค้าของบริษัท

        ผลิต โซฟา แบบต่าง ๆ ตาม ออร์เดอร์ ของลูกค้า มีทั้งแบบตัวเดียวและเป็นชุดประกอบติดกัน 3-5 ตัว แบบธรรมดาปรับแอนไม่ได้และแบบปรับแอนได้ทั้งระบบไฟฟ้าและปรับแอนโดยใช้มือดึง  สินค้าส่วนมากส่งออกต่างประเทศ 90% และขายในประเทศ 10%   สินค้าจะผลิตตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูง จะไม่ผลิตสินค้าระดับล่าง ที่มีราคาถูกโดยดูจาก คุณภาพหรือเกรดของหนังหุ้มเบาะ จะมีหนังอยู่ 2 ชนิด คือ หนังแท้ และหนังที่ผสม PVC โดยจะใช้หนังชนิดใดหุ้มส่วนไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดของงานในโรงงานตามขั้นตอนการผลิตจะแบ่งได้ 9 แผนก

   -  แผนกโครงไม้                          - แผนกสปริง                              - แผนกปะโครง

   - แผนกอะไหล่                            - แผนกยัดเบาะ                           - แผนกหุ้ม      

   - แผนกประกอบกลไก                -  แผนก QC                                - แผนก แพ็ค

ส่วนของงานที่ทำในสถานประกอบการ

        ถอดแบบโซฟาและตัดไม้ตามขนาดของโซฟาแบบต่างๆ ประกอบโครงไม้  ติดสปริงบนพื้นนั่ง ติดกระดาษ ประกอบกลไก

ผลที่ได้จากการดำเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ

-          ทำให้มีความรู้ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่มีการนำเอาวัสดุหลายอย่างมาประกอบเข้ากับไม้

-          ทำให้มีความรู้เรื่องกลไกของโซฟาที่สามารถปรับแอนได้

-          มี่ความรู้ในเรื่องของการที่จะนำเอาไม้ชิ้นเล็กๆ มาประกอบเข้าด้วยกันแล้วสามารถรับน้ำหนักมากๆ ได

-          สามารถตรวจสอบ ดูความแข็งแรงของโซฟาว่าจะมีอายุการใช้งานได้นานหรือไม่

-          สามารถแยกส่วนประกอบต่างๆ ของโซฟาได้

-          สามารถตรวจดูคุณภาพของชนิดของหนังได้

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน

-          เนื่องจากที่สถานประกอบการ ในกระบวนการผลิตจะใช้ปั้มลมและแม็คลม ในการผลิต ถ้าเกิดว่าปั้มลมตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้อง ก็จะทำให้ไม่สามารถประกอบโครงไม้ได้ งานก็ล่าช้า

-          ในช่วงแรกของการทำงานยังไม่สามารถที่จะแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของโซฟา ได้ เนื่องจากยังไม่เคยศึกษารูปแบบของโซฟามาก่อน

รายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่สถานประกอบการ

-          วิชาเขียนแบบ ควรที่จะฝึกอ่านแบบ และถอดแบบชิ้นงานได้  เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทำงาน

องค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องการจากสถาบัน

        -    ควรเสริมความรู้ในด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีไม้ประกอบเข้ากับวัสดุอื่นๆบ้าง

 

นาย   จำนงค์    หมวดดิษฐ์    รหัส   46-3616-004-8      (  WoET -R41 )