ชื่อบริษัท  :  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

33/และ33/5 ถ.บางนา-ตราด

ต.บางโฉลง อ.บางพลี

สมุทรปราการ 10540

หมายเลขโทรศัพท์ 023370222 หรือ ติดต่อ115 คุณวิสาขา ฝ่าย SRD

ผลิตภัณฑ์ : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน moflex,

                      เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน soho

                      เฟอร์นิเจอร์บ้าน klasse

                      เฟอร์นิเจอร์บ้าน life

                      เฟอร์นิเจอร์ครัว kitchen

 

หน้าที่ : ตรวจเช็คแบบตามรายละเอียดต่างๆเช่น สี ขนาดแบบ มือจับ ขอบ วัสดุปิดผิว ที่ได้จากฝ่ายขายและฝ่ายออกแบบว่าภาพประกอบที่ได้มานั้นถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าสั่งแล้วทำการประมาณการโดยใช้โปรแกรม syteling แล้วทำการสั่งprintประมาณการเพื่อส่งฝ่ายผลิต

          : เทียบแบบจากแบบมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว

          : ยืนยันjobว่าผลิตภัณฑ์นั้นเสร็จแล้วหรือยัง

 

วิชาที่นำไปใช้ : เขียนแบบ,โปรแกรมพื้นฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ฝึกงาน : การสั่งเข้าของวัสดุ ชนิดวัสดุปิดผิว ปิดขอบ โปรแกรมที่ใช้ประมาณการและรู้จักชนิดของแผ่นปิดผิวลายที่นิยม แบบงานที่มีความหลากหลาย

 

อุปสรรค์ในการทำงาน  : รหัสวัสดุ โค้ดสี วัสดุปิดผิว ในแต่ละแผนกจะไม่เหมือนกันไม่สามารถเทียบตัวเลขได้แล้วยังไม่รู้รหัสต่างๆ

 

ทางแก้คือ : จดรหัสที่ใช้กันเป็นประจำหรือ วัสดุที่สั่งบ่อยลงสมุด

 

ข้อเสนอแนะ : โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ (ปลาดาว) รวมถึงตรงต่อเวลาให้มากที่สุดเพราะมีเวลาพักย่อยระหว่างการทำงานถึง 2 ครั้งอีกทั้งการเข้างานจะเข้างานตั้งแต่7โมงเช้าและรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมาย