บริษัทไทยวูด โปรดักชั่น

 

                                ชื่อนักศึกษาฝึกงาน

                                นายอธิพันธ์   ลอยเมืองกลาง

                                 46-3616-3208    WoET

ที่ตั้งของบริษัท

 

 

 

รูปแบบของงานในบริษัท

                บริษัทไทยวูดโปรดักชั่น  เป็นบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกรูปแบบ  มีทั้งชุดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง และยังรับติดตั้งตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นอกสถานที่  มีจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ  รูปแบบของการผลิตเป็นแบบที่ผลิตตาม order ทำงานตามความต้องการของลูกค้า  จึงมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ภาระของงานที่ได้รับ

                ได้เข้าไปอยู่ในส่วนของฝ่ายการผลิตและลงไปช่วยงานในส่วนของแผนกเครื่องจักรและแผนกประกอบ  ช่วยงานในด้านงานอ่านแบบ ตรวจสอบและตรวจนับชิ้นงานให้ได้ขนาดถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากทางบริษัท

                เนื่องจากทางบริษัทมีงานเข้ามาหลากหลายรูปแบบมาก ดังนั้นเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ได้ทักษะในการอ่านแบบ การประกอบชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งการบริหารจัดการในการรับงานแบบเป็นorder