ผลของการฝึกงาน

                                                                                                                                   

 ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน

                     การมาฝึกงานในระยะเวลา 2เดือนได้ เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานในแต่ละแผนกอย่างใกล้ชิดเรียนรู้ขั้นตอนวิธีทำงาน สิ่งที่ได้รับมีดังนี้

-          ได้รู้ขั้นตอนการผลิตเก้าอี้ในเชิงอุตสาหกรรมคือการผลิตในปริมานมากๆต้องควบคุมคุณภาพให้ได้เหมือนๆกัน เรียนรู้วิธีสร้างจิ๊กที่ใช้ในการผลิตปริมาณมาก และ ใช้เวลาในการทำค่อนข้างเร็ว

-          ได้รู้ขั้นตอนการทำสีชิ้นงาน การซ่อมเก็บชิ้นงานที่เสียหรือ ซ่อมหน้างานนั่นเองการเก็บรายละเอียดของชิ้นงานให้ ดูเหมือนชิ้นงานไม่เสียหายเลย การทำสีโบราณเพื่อปกปิด และเพิ่ม มูลค่าของชิ้นงาน

-          ได้รู้ถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่อง CNC ในการขึ้นรูปหน้าโต๊ะ ในรูปแบบต่างๆการใช้ Codeคำสั่งที่กระทัดรัด สามารถ ขึ้นรูปได้ รวดเร็วได้คุณภาพ

                                                                                                                                                

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน

-          ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในโรงงานอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอากาศร้อนมาก ฝุ่นเยอะมาก

-          ในโรงสี ค่อนข้างอันตรายจากกลิ่นของสีมาก เพราะว่าอากาศไม่ถ่ายเท

รายวิชาที่นำไปใช้ในการฝึกงาน

               ได้นำความรู้จากวิชา work study เข้าไปศึกษา เวลาในการผลิตหาเวลามาตรฐานหรือ standard time  เพื่อหายอดหรือกำลังการผลิต ที่ผลิตได้ต่อ lineการผลิต อีก ทั้งได้ นำวิชา simulation ในการวิเคราะห์หาจุดคอขวดหาปัญหาของ line จุดที่ต้องเพิ่มคนหรือ การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้คุ้มค่าหรือป่าว ได้ใช้วิชา cnc เพื่อศึกษาประยุกต์โดยนำพื้นฐานจากที่อาจารย์สอน เอามารวบรวมกับการ set เครื่องแบบระบบอุตสาหกรรมและcode ต่างๆนำมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำมาใช้  ได้ใช้วิชาการทำสี เพื่อให้เราอย่ในแผนกสีได้ มีพื้นฐานมาก่อนการเรียนรู้งานไวขึ้น

 สรุปแล้วคือที่เรียนมาได้นำไปใช้หมดหลักสูตรครอบคลุม

สิ่งที่ต้องการเพิ่มจาสถาบันคือ

              อยากได้หลักสูตรที่เน้นวิธีการทางด้านการแปรรูปท่อนไม้ดิบการใช้ประโยชน์จากไม้ให้มากที่สุด   หลักสูตรศึกษาธรรมชาติของไม้ให้ละเอียดเพื่อจะได้รู้คุณสมบัติของไม้เช่นไม้แตกเพราะอะไร ความชื่นเพียงพอต่อการแปรรูปมั๊ย