รายระเอียดของบริษัท

                หจก.วงศ์รุ่งเรืองอุตสาหกรรม    ต.เนินพระ   อ.เมือง  จ.ระยอง

สินค้าหลักของโรงงาน

                พาเลท  และ  เฟอร์นิเจอร์