ประวัติของสถานที่ฝึกงาน   

บริษัททุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ตั่งอยู่ที่  216 ม.4 ต. นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริษัททุ่งสงเฟอร์นิเจอร์เป็นบริษัทลูกของบริษัททุ่งสงพาราวู๊ดค์ ส่วนใหญ่จะทำการผลิตแผ่นพื้นที่ทำมาจากไม้ยางพารา และบริษัทกำลังจะขยายกิจการโดยการเพิ่มลายการผลิตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ ที่เป็นแผ่นพื้นปาเกร์

         ผังองค์กร

บริษัททุ่งสงพาราวู๊ดค์ จะประกอบไปด้วย

1. ส่วนของสำนักงาน

2.ส่วนของแผนกชั่งวัด

3.โรงเลื่อย

4.สโตร์รวม

5.โรงอัดน้ำยาและโรงอบไม้

6.แผนกตัด

7.ลายของการผลิตเฟอร์นิเจอร์

ผู้ที่จะไปทำการฝึกงานในครั้งต่อไปนั้นจะต้องปฏิบัติดังนี้

1.เลือกโรงงานที่ตนสนใจ

2.ดูประวัติความเป็นมาของโรงงานนั้นให้ดีเสียก่อน

3.ถ้าสนใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานก็ให้เลือกโรงงานที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง แต่ถ้าสนใจโรงงานที่ทำงานอย่างมีระบบการทำงานที่ดีและเครื่องจักรที่ทันสมัยให้ไปฝึกโรงงานที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่

4.เมื่อเข้าไปฝึกงานแล้วสนใจเรื่องไหนก็ให้เข้าไปถามหัวหน้าคนงานหรือพี่เลี้ยงได้เลย

5.ต้องกล้าที่จะทำการนำเสนองานกับหัวหน้างานและผู้ประกอบการแต่ต้องดูถึงความเหมาะสม กับสถานะของเราด้วย

6.เมื่อเห็นปัญหาต้องกล้าที่จะเสนอแนะถ้าเห็นว่าวิธีการทำงานแบบเก่านั้นไม่ใช่วิธีการทำงานที่ดีที่สุด ไม่ควรปล่อยเลยตามเลยเพราะถ้าเราปล่อยเลยตามเลยการทำงานที่ผิดๆนั้นจะทำให้เราลืมวิธีการทำงานที่ดีที่สุดไป

7.ต้องไม่เป็นพวก ( N.A.T.O.) no affect talk only ที่พูดอย่างเดียวแต่ ไม่ลงมือปฏิบัติเลย แต่จะต้องมีทั้งสองอย่างคือพูดเพื่อเสนอแนะ และทำเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้สมดุลและควบคู่กันไปอย่างสมดุล