บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป  จำกัด ( มหาชน )

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่                     699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์    ถนนศรีนครินทร์   แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร   10250

โรงงานบางพลี                    33/2   และ  33/5  ถนนบางนา-ตราด    ตำบลบางโฉลง

อำเภอบางพลี   สมุทรปราการ   10270

โรงงานบางขุนเทียน          123  ถนนบางขุนเทียน    แขวงแสมดำ   เขตบางขุนเทียน                                  

กรุงเทพมหานคร  10150

                                                12/80  ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ  

                                                เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร  10150

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งที่สร้างบรรยากาศในสำนักงานและที่อยู่อาศัยที่เหนือกว่า

ผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน                            MOFLEX

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน                            STEELCASE

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     KLASSE

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     LIFE

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     KITCHEN

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     CASALBELLA

 

วัตถุดิบ

-ไม้แอส( Ash )      ไม้บีช(Beech)     ไม้เชอร์รี่(Cherry)      ไม้เมเปิ้ล(Maple)      ไม้มะฮอกกานี(Mahogany)    ไม้โอ๊ค(Oak)     ไม้สปริสลี่ (Sapelli)  ไม้ซีเคิ้ลมอลล์(Sycamore)       วีเนียร์ ไม้ยางและไม้กระบาก