ประวัติบริษัท (Company Profile)

                   บริษัทแฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งเริ่มแรกมาจากบริษัท แฟนซีวู๊ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนิน

ธุรกิจโรงเลื่อยและผลิตไม้แปรรูปโดยเฉพาะไม้สัก ไม้ประดู่ โดยก่อตั้งเมื่อปี  ..  2512  โดยใช้ทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท  ต่อมา

เมื่อปี 2515  ผู้ก่อตั้งชุดเดิมได้เปลี่ยนแนวทางประกอบธุรกิจจากเดิมมาเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อส่งออก โดยใช้วัตถุดิบ

ไม้สัก,ไม้ประดู่, ฯลฯ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ จะเป็นลักษณะสินค้าไม้ปาร์เก้ ไม้บุผนัง บานประตู เป็นต้น

 

การผลิตสินค้าจากวัตถุดิบไม้เนื้อแข็งได้สิ้นสุดลงเมื่อปี  2530  พร้อม ๆ กับการสิ้นสุดของบริษัท แฟนซีวู๊ดคอร์ปอเรชั่นจำกัด

โดยผู้บริหารพร้อมใจกันขายกิจการทั้งหมดให้กับบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจต่อในนามผู้บริหารของบริษัทใหม่

จากนั้นได้ยื่นเสนอขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ B.O.I. โดยได้รับการพิจารณาให้ได้รับการ

ส่งเสริมเมื่อปี 2532 สิ้นสุดเมื่อปี 2539 จากนั้นเมื่อปี   2541  บริษัทได้ยื่นขอเสนอรับการส่งเสริมการลงทุนอีกครั้งหนึ่งและได้รับการ

พิจารณาอนุมัติอีกเช่นกัน

 

ระหว่างดำเนินธุรกิจ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด ได้สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า  ด้วยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน

กับบริษัทมหาชน  จำกัด เมื่อเดือนตุลาคม 2536 และได้เป็นบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบัน

 

การดำเนินธุรกิจบริษัทได้พัฒนามาเป็นลำดับนับแต่รับโอนกิจการมาโดยปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าจากเดิมมาเป็นไม้ยางพารา  ไม้โอ๊ค  ไม้วอลนัท  ไม้แอช  เป็นต้น  และยุบโรงเลื่อยไม้เปลี่ยนเป็นการนำเข้าไม้จากต่างประเทศและรับซื้อไม้ภายในประเทศเป็นวัตถุดิบ ขยายโรงงานการผลิตครบวงจรตั้งแต่  วัตถุดิบ  ผลิตขึ้นรูปชิ้นงาน  ทำงานสี จนเป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งขายให้ลูกค้า

               

ด้านเครื่องจักรการผลิต บริษัทได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตใหม่ ๆ เข้ามาใช้  ตั้งแต่การต่อประกอบไม้ การขึ้นรูปชิ้นงาน การตกแต่งชิ้นงานตลอดจนการพ่นสีด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของกระบวนการ ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้นานาชนิด

 

แต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอภายหลังจากที่ประเทศไทยมีการนำกฎหมายปิดป่ามาใช้บังคับและได้กำหนดไม้หวงห้ามขึ้น บริษัทจำเป็นต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์โดยยกเลิกการใช้วัตถุดิบไม้อื่นทุกชนิดคงเหลือไว้เฉพาะไม้ยางพาราชนิดเดียวเท่านั้น  ซึ่งสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศเราเองทั้งสิ้น  ปัญหายังไม่หมดเพียงแค่นั้นเมื่อตลาดภายนอกมีความต้องการไม้ยางพารามากขึ้น ทำให้ราคาไม้ยางพาราซึ่งบริษัทใช้เป็นวัตถุดิบหลัก มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นเป็นระยะทำให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะการกำหนดต้นทุนวัตถุดิบเคลื่อนไหวตลอดเวลา บริษัทจึงตัดสินใจลงทุน สร้างโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราใช้เองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อปี  ..  2542  วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบไม้ยางพารา และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มแรก  คือ การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนั่นเอง

 

นโยบายของบริษัท

 “ ส่งของตรงเวลา คุณภาพตรงใจลูกค้า ”

สินค้าหลักของบริษัท

ปัจจุบันบริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส    จำกัด (มหาชน)   เป็นโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออกที่มี ธุรกิจครบวงจรเป็นของตนเอง ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบหลัก คือไม้ยางพาราตลอดจนการผลิตสินค้าและจัดส่งออกด้วยตนเอง ทั้งนี้ทำให้กิจการของบริษัทได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างมากมายซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานแต่ละปีมียอดการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

 

สินค้าหลักของโรงงานที่ทำการส่งออกโดยส่วนมาก  กว่า 95% จะส่งขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอีก 5% จะทำการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เป็นต้น

รูปตัวอย่างสินค้า

                                

  

สถานที่ตั้งปัจจุบัน

                   ปัจจุบันโรงงานจัดตั้งอยู่ที่  257  หมู่ 1  ซอยไฮแลนด์  ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 10290  อีกทั้งยังมีโรงงานในเครือนั่นคือ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกโรงหนึ่ง

การเดินทางไปยังโรงงาน : เราสามารถเดินทางไปยังโรงงานได้โดยเส้นทางดังต่อไปนี้

                   จากวงเวียนใหญ่   : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ สาย20 ขึ้นจากหน้าตลาดวงเวียนใหญ่แล้วมาลงซอยอมรา เดินเข้าซอยจนเจอ อมราซอย5 เลี้ยวขวาจะเจอโรงงาน

                   จากจตุจักร             : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ สาย138 ขึ้นหน้าสวนจตุจักรมาลงที่อู่สาย 138 ต่อสองแถวหรือสาย 20 มาลงหน้าซอยอมราเช่นกัน

                   จากบางกะปิ          : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ สาย145 ขึ้นฝั่งตรงข้ามตะวันนามาลงที่ปากน้ำ จากนั้นข้ามเรือข้ามฟากมาลงที่พระสมุทรเจดีย์ ต่อรถสองแถวหรือสาย 20 มาลงที่ซอยอมราเช่นกัน

 

การติดต่อ                                                                         

สำนักงานกรุงเทพฯ       :โทรศัพท์ (02) 815-7060 (อัตโนมัติ 9 เลขหมาย)

:โทรสาร (02) 815-7069, 425-8358, 425-9729

สำนักงานสุราษฎร์ธานี                   :โทรศัพท์ (077) 254121-3

                                                                                                                                                                                                :โทรสาร (077) 254124-5